Welkom bij

Wereldwinkel Lelystad

Mijn winkelwagen

is leeg  

Uw winkelwagen is leeg!

Teken voor een duurzaam regeerakkoord!

Wereldwinkel Lelystad ondersteunt de oproep voor een duurzaam regeerakkoord van SDG Nederland ondersteunen we dan ook van harte.

Een regeerakkoord moet er één zijn met een goede balans tussen economie, ecologie en sociale waarden. Een duurzaam regeerakkoord, gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (kortweg SDG's - Sustainable Development Goals).

Het manifest luidt:

"Ik wil een duurzaam regeerakkoord"

De duurzaamheidsdoelen (SDG’s) zijn daar een concreet kompas voor. Daarom vraag ik het nieuwe kabinet:

  1. Maak een actieplan om de SDG’s te behalen
  2. Zorg dat beleid en middelen hier consequent aan bijdragen
  3. Laat burgers en organisaties hierover meedenken

Op 17 maart kiezen we hoe Nederland er de komende vier jaar uit gaat zien. Maar in een beslissende tijd waarin wijzelf en onze planeet onder druk staan, zullen we de impact van die keuze veel langer voelen. Daarom moet het komende regeerakkoord er één zijn met een goede balans tussen economie, ecologie en sociale waarden. Want duurzaamheid is meer dan groen alleen. Het gaat ook over gelijke kansen, inclusief onderwijs en kwalitatieve banen voor iedereen. Het gaat om het grijpen van de kansen die een duurzame agenda biedt. En dat doe je niet alleen voor jezelf, dat doe je ook voor een ander. Door het manifest te ondertekenen, maken we samen een speerpunt van duurzaamheid. https://duurzaamregeerakkoord.nl