ONZE PRODUCENTEN

Wereldwinkels werken aan een betere verdeling van de welvaart in de wereld. Zij onderschrijven de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (de SDG’s) van de Verenigde Naties.

Wereldwijd zijn deze SDG’s het kompas naar een betere, veilige en duurzame wereld in 2030. Met een aankoop bij de Wereldwinkel werk je mee aan het behalen van die doelen met name aan de bestrijding van armoede en een verantwoorde groei en consumptie.