1978 - 2023

45 jaar Wereldwinkel Lelystad

Wereldwinkel Lelystad vraagt al 45 jaar aandacht voor een betere verdeling van de welvaart in de winkel door fairtrade of eerlijke handel.

De laatste jaren zijn daar een aantal nieuwe aandachtspunten bijgekomen. Naast het Fairtradebeleid, met aandacht voor een eerlijke prijs en een fatsoenlijk bestaan voor onze producenten, richten we ons sinds 2020 ook meer op een duurzame en sociale wereld. Wij onderschrijven de 17 Duurzame Ontwikkelings Doelen (SDG'S) van de Verenigde Naties. Wereldwijd zijn deze SDG's het kompas naar een betere, veilige en duurzame wereld in 2030. We zoeken de verbinding met gestemde partners om daarmee te gaan samenwerken.

Wat betekent dat voor u?

Dat betekent dat we naast onze vertrouwde fairtrade producten steeds meer artikelen in collectie hebben die duurzaam zijn of die aansluiten bij één van de vele sociale projecten in Nederland.

Voor meer informatie kunt u mailen naar 

De Wereldwinkel is een ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit is een instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als ANBI worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler, die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Vanaf 2012 zijn de ANBI-definitie en -status gelijk voor de diverse belastingen: de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting. Vanaf 2012 is er ook de 'culturele ANBI' die in versterkte mate profiteert van de regelingen.