ANBI gegevens

 Naam instelling

Wereldwinkel Lelystad

 RSIN

NL 8004.70473.B01

Vestigingsadres

Neringpassage 54, 8224 JN Lelystad

 Telefoonnummer

0320-249202

 E-mail adres

 

wereldwinkellelystad@gmail.com

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten en inmiddels vele andere producenten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van deze producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers ervan!

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkel is aangesloten bij Wereldwinkel.Nu, een  platform van en voor Wereldwinkels in Nederland.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ tot de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Zie:   Ondernemingsplan 2015-2020

Inleiding

Wereldwinkel Lelystad bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie.Wereldwinkel is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Lelystad vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

De activiteiten van de Wereldwinkel Lelystad worden voornamelijk gefninancierd via de verkoop van producten. Dankzij een kleine marge kunnen de onkosten (bijvoorbeeld voor de winkelruimte) worden betaald. De Wereldwinkel Lelystad is aangesloten bij de Stal, een samenwerkingsverband in Lelystad met Unicef, Amnesty International en Milieudefensie. Samen ontvangen deze groepen, vanwege hun ideeële doelstellingen en het feit dat volledig gewerkt wordt met vrijwilligers, subsidie van de gemeente Lelystad.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen van de Wereldwinkel Lelystad bestaat uit een spaarrekening en de winkelvoorraad. De spaarrekening is bedoeld als werkkapitaal, om eventuele tegenvallers op te vangen en om regelmatig te kunnen investeren in de winkel.

Samenstelling/Functies van het bestuur

Voorzitter: Harold van Waveren

Vice voorzitter: Antoinette van Elst

Secretaris: Jaap Knip

Vrijwilligerscoördinator: Marjam Veerman

Penningmeester: vacature

Marketing en communicatie: Gieneke Dun

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Lelystad heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten tbv. de Wereldwinkel.

Financiële huishouding

jaarrekening 2020

jaarrekening 2021